Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ –Кюстендил е учредена на 17.10.2019г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 20 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Кюстендил
IBAN BG91STSA93000026258001
Банка: ДСК ЕАД филиал Кюстендил
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците –Кюстендил
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

жк. Запад, бл. 3А, вх. В, ет. 3, ап. 5, 2502, Кюстендил

Регионален председател

+359 899 666 260

Имейл

office-kyustendil@baz.bg

Новини

Структура

Костадин Пейчев

Председател

 • Заместник председател: Катя Филипова

  Секретар: Галина Бутилова

  Членове:

  1. Росица Иванова
  2. Стефка Йосифова
 • Контролна комисия:

  Председател: Мария Бояджиева

  Членове:

  1. Валерия Андонова
  2. Камелия Мандалска

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател Цветанка Николова

  Членове:

  1. Благовеста Търпова
  2. Антоанета ЙотоваS

Обучения и курсове

Полезни връзки